XI Warsztaty Pediatrycznej Kardiologii Interwencyjnej
Transmisja online
9 - 10 Grudnia 2022
Zarejestruj się
Interwencyjna kardiologia dziecięca – XI spotkanie warsztatowe w IP CZD.

W dniach 9-10 grudnia 2022 r. w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” odbędzie się XI spotkanie warsztatowe z zakresu pediatrycznej kardiologii interwencyjnej zatytułowane „Kardiologia przez przypadki”.

Pierwszego dnia będą prezentowane przez Koleżanki i Kolegów ze wszystkich Pediatrycznych Pracowni Hemodynamicznych w kraju, wybrane przypadki trudnych kardiologicznych zabiegów interwencyjnych. W czasie spotkania odbędzie się także transmisja prowadzonych przez zespół Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych IP CZD zabiegów.

Drugiego dnia mentorzy koordynowanego przez IP CZD programu wszechstronnego szkolenia w kardiologii interwencyjnej u dzieci PO WER-KID oraz kierownicy Pediatrycznych Pracowni Hemodynamicznych przedstawią dedykowane wszystkim zainteresowanym leczeniem interwencyjnym wad wrodzonych serca prezentacje standardowych zabiegów. Prezentacje będą oparte na aktualnych rekomendacjach, a zilustrowane zarejestrowanymi zabiegami.

Spotkanie ma charakter hybrydowy. Wirtualny udział w spotkaniu jest możliwy dla wszystkich lekarzy zainteresowanych tematyką wad wrodzonych serca, po dokonaniu rejestracji na wydarzenie. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Współorganizatorem wydarzenia jest firma Philips, której Pracownia Interwencji Sercowo-Naczyniowych IP CZD jest ośrodkiem referencyjnym.
W imieniu Zespołu Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" serdecznie zapraszam na spotkanie!
prof. instytutu dr hab. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys
Udział w wydarzeniu online
Program spotkania warsztatowego 9-10 grudnia 2022 CZD
(ze względu na transmisje zabiegów na żywo program spotkania może ulec bieżącym zmianom)
Dzień 1
09:00 - 10:30
Sesja 1
Otwarcie spotkania - Grażyna Brzezińska-Rajszys

Wykład wprowadzając - Wykorzystanie współczesnych metod obrazowania dla planowania leczenia wad wrodzonych serca – Adam Koleśnik

Aorta - Tomasz Moszura – moderowanie sesji
 • Leczenie interwencyjne zwężenia cieśni aorty z implantacją stentu w okresie wczesnoniemowlęcym-co w przyszłości...???Paweł Dryżek
 • Tętniak aorty - leczenie wieloetapowe.Judyta Szeliga, Sebastian Góreczny
 • Uszkodzenie tętnicy biodrowej-po plastyce balonowej rekoarktacji aorty.Michał Gałeczka
 • Nietypowa stenoza aortalna/poszerzona aorta wstępująca.Weronika Wnuk-Lipińska
10:30 - 12:00
Sesja 2
Krążenie płucne - Paweł Cześniewicz - moderowanie sesji
 • Zarośnięcie zastawki płucnej bez ubytku międzykomorowego - perforacja zastawki i co dalej? Maciek Chojnicki
 • Przeznaczyniowe leczenie złożonego zwężenia pnia płucnego i bifurkacji tętnic płucnych.Agata Jankowska, Rafał Surmacz
 • Zabieg noworodkowy… 12 lat później. Ewa Smereczyńska-Wierzbicka
 • Mała zmiana – WIELKI problem. Anna Migdał-Kotowska
 • Nadciśnienie płucne - kiedy sytuacja wydaje się być bez wyjścia...???Joanna Młodawska
12:00 - 14:00
Sesja 3
Przecieki - Roland Fiszer – moderowanie sesji
 • Krytyczny stan pacjenta po operacji prostej wady. Adam Koleśnik
 • Etapowe leczenie przetoki wieńcowej u pacjenta z współistniejącymi innymi wadami serca. Krzysztof Godlewski
 • Czy VSD może jeszcze zaskoczyć kardiologa – typowe rozpoznanie wady w nietypowych okolicznościach. Maryla Jaworowska-Gładysz
Transmisja z Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych CZD
14:00 - 14:45
Przerwa lunchowa
14:45 - 15:50
Sesja 4
Pojedyncza komora - Grażyna Brzezińska-Rajszys – moderowanie sesji
 • Powikłanie podczas poszerzania tętnic płucnych i pacjenta w trakcie leczenia jednokomorowego. Agnieszka Skierska
 • Napływ odkomorowy u pacjentów w trakcie leczenia jednokomorowego. Ewa Mroczek
 • Odwrócenie kierunku przepływu krwi w lewej tętnicy płucnej u pacjenta po operacji Glenna.Judyta Szeliga, Sebastian Góreczny
 • Co jeszcze można w sercu sperforować? Katarzyna Sobczyk, Justyna Łopacińska
15:50 - 17:30
Sesja 5
Powikłania - Maciej Chojnicki i Jacek Kusa – moderowanie sesji
 • Fatalne powikłanie przezskórnego zamykania płucnej przetoki tętniczo-żylnej. Lidia Woźniak – Mielczarek
 • Powikłanie zamykania ASD II. Sebastian Ciemny
 • Trzeba to jakoś zakryć czyli leczenie nie tylko swoich powikłań po stentowaniu aorty.Marta Hadrian, Rafał Surmacz
 • Dziecko w ciężkim stanie w SOR – odległe powikłanie leczenia interwencyjnego „prostej” wady serca czy koincydencja zdarzeń. Cezary Niszczota
 • Problemy zakrzepowo- zatorowe podczas interwencji w obrębie zespolenia systemowo-płucnego. Krzysztof Kocot
 • Zamknięcie implantem perforacji prawej komory po biopsji serca. Sebastian Smerdziński
 • Obejrzyj to jeszcze raz, Sam. Maria Zubrzycka
 • Interwencje przeznaczyniowe we wspomaganiu lewej komory. Marcin Demkow
Transmisja z Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych CZD
Dzień 2
09:00 - 13:00
Sesja 6
Leczenie interwencyjne we wrodzonych wadach serca - Grażyna Brzezińska-Rajszys - prowadzenie
 • Dostępy naczynioweAdam Koleśnik
 • Walwuloplastyka balonowa płucna i aortalnaMaciek Chojnicki
 • Atrioseptostomie - balonowa, statyczna, cutting balloon, stent Maria Zubrzycka
 • Angioplastyka balonowa stentowanie zwężeń tętnic płucnych Sebastian Goreczny
 • Angioplastyka balonowa stentowanie zwężeń aorty Paweł Dryżek
 • Przezskórna implantacja zastawki płucnej Tomasz Moszura
 • Przezskórne zamykanie przetrwałego przewodu tętniczego Rafał Surmacz
 • Przezskórne zamykanie ubytku międzyprzedsionkowego Roland Fiszer
 • Przezskórne zamykanie ubytku międzykomorowego Jacek Białkowski
 • Przezskórne zamykanie nieprawidłowych naczyń/przecieków międzynaczyniowych Jacek Kusa
13:00
Zakończenie - Grażyna Brzezińska-Rajszys
Informacje dla uczestników
W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z:
Paula Goławska
Event Manager Venn
+48 532 434 193paula.golawska@venn.pl